Nyheter

Nya strålskyddsregler – veterinärverksamheter berörs

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte för att informera om det nya regelverket och diskutera frågor kopplat till den nya kravbilden.

Kunskap kring antibiotikaresistenta bakterier

Inför att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker börjar gälla 19 november har de även släppt en kunskapssammanställning.

Skärpta regler om beställaransvar vid transportköp

Nya skärpta krav började gälla 1 juli i år för beställare av transportköp, där beställaren har fått ett utökat ansvar när de anlitar transportföretag...

Radon på arbetsplatser

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten...

Debattartikel för att rädda fristående kurser

I Dagens Samhälle idag argumenterar Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad och Svensk Djursjukvårds ordförande Karin Nordén för att de fristående...

Industrin är utmanad och under omvandling

Industrins Ekonomiska Råd, IER, presenterade under måndagen en rapport som pekar på industrins betydelse, men även utmaningar.

Green Challenge 2018

Några av Sveriges största Youtubers. I årets grönaste kamp. Vem lär sig mest om det gröna näringslivet?

Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap – MynAK.

Gröna arbetsgivare-sommaren 2018

Borgeby Fältdagar, Brunnby och Almedalen

Framtidens kollektivavtal

Vad går att säga om kollektivavtalens utveckling?

1 2 3 4 5 Nästa