Diskriminering och Likabehandling - En handledning från Industrirådet

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen? En ny handledning, som tagits fram gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin, ska göra det lättare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att göra rätt.

Inom ramen för industriavtalet finns en jämställdhetsgrupp vilka förra året gavs i uppgift att sammanställa en handbok med praktiska riktlinjer för att jobba mot diskriminering och för likabehandling. Handledningen har tagits fram tillsammans mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin och den ska göra det enklare för såväl arbetsgivare som lokala fackliga representanter att arbeta rätt med dessa frågor.

Handboken är skriven inom ramen för industriavtalet, men innehållet är naturligtvis giltigt för alla. Notera dock att exempelvis olika exempel och situationer i boken är utifrån industrins parters verksamheter. 

Bakom handledningen står Industrirådet som samlar företrädare från fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, Trä- och Möbelföretagen (TMF), GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen.

Du måste vara inloggad för att kunna läsa handboken. Ladda ner handboken här till höger eller under Mina anställda - Diskriminering och jämställdhet