Äganderätten ur flera synvinklar

Lena Andersson

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare och David Johnsson, vd TMF

Maria Wetterstrand

Debatt mellan branscher och politiker

Samtal mellan olika branscher

Förutsägbara och tydliga lagar om äganderätt var den gemensamma önskan bland deltagarna på Gröna arbetsgivare och TMF:s gemensamma seminarium under gårdagen.

Foto: Sören Andersson, 2see

Tillsammans med TMF bjöd Gröna arbetsgivare på tisdagen in flera olika branscher som tillsammans med politiker fick möjlighet att lyfta och debattera den privata äganderätten ur olika perspektiv. Seminariet spelades in av SVT Forum och kommer att sändas någon av de närmaste dagarna.

Författaren Lena Andersson var en av inledningstalarna.

-Vi får inte glömma att äganderätten sedan länge är ett skydd för den enskilde gentemot alla former av övermakt, sa hon bland annat.

Vid seminariet medverkade representanter bland annat från läkemedels- och filmbranschen och från skogsnäringen och möbelindustrin. Skogs- och markägarfrågan diskuterades flitigt av framförallt Helena Lindahl, (C) och Mats Sandgren, SCA. 

- Jag ser med oro på att man ska avsätta mark, men staten kommer inte att ha möjlighet att betala för den. När skogs- och markägare inte får betalt för det man äger, då är äganderätten hotad, sa Helena. För två år sedan skrev Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket en skrivelse till miljödepartementet att titta över hur artskyddsförordningen tillämpas. Idag används den godtyckligt. Fortfarande har man inte hört ett ljud, fortsatte hon. 

- Vi har ett forskarsamhälle som inte är överens om hur mycket som är nog vad gäller naturvårdsavsättningar. Det är ett bekymmer. Men skogsbolagen tar generellt stort ansvar i att försöka skydda till exempel sällsynta arter och SCA avsätter närmare 20% av den produktiva skogen, sa Mats Sandgren.

Bland de politiker som medverkande fanns bland annat Caroline Szyber (KD) som höll med om att äganderätten är hotad, men att hon uppfattade flera positiva motkrafter vid det här seminariet.

- En brist har varit att lagstiftningen har varit för långsam och gett för stort tolkningsutrymme, sa Caroline. 

Seminariet sändes den 8 februari och kan ses på SVT Play/Forum fram till den 7 augusti.

Moderator: Eva Hamilton, tidigare vd för SVT
Inledning: Förrfattaren Lena Andersson, samt Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet
Medverkande: Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet; Pieter Jan van Eggermont, humanitär rådgivare Läkare Utan Gränser; Helena Lindahl, (C); Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF; Caroline Szyber, (KD); Henrik Pontén, Rättighetsalliansen; Magnus Andersson, Piratpartiet; Michael Porseryd, SF Studios; Jonas Vikman, LIF; Mats Sandgren, SCA; Eva Blum, Vinge; Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare och David Johnsson, vd TMF.