Brandrisk och pågående skogsbränder

Med anledning av det ansträngda läget med brandrisk och pågående skogsbränder inom skogsbruket har Gröna arbetsgivare varit i kontakt med GS-fackets ledning.

GS är väl införstådda med läget och hur svårt det är att förutsäga behoven. GS har utlovat att utfärda dispenser och dylikt i efterhand om så behövs.

Frågor om undantag från övertid, dygns- och veckovila m.m. hanteras bäst genom att kontakta GS lokalavdelning och beskriva läget och eventuella behov av undantag. Se kontaktlista.

Vid akuta frågeställningar kontakta Gröna arbetsgivare enligt nedan:

Örjan Lenárd
+46 70-540 25 26
orjan.lenard@grona.org