Kompetensförsörjning

Hur löser vi kompetensförsörjningsfrågan inom de gröna näringarna? Svaren är flera och det finns saker både vi som organisation kan göra men även du som enskild arbetsgivare.