Sök praktikstöd

Foto: Mikael Nyander Sök praktikstöd som medlem i SLA

Du söker praktikstödet genom att börja med att fylla i blanketten "Godkännande av praktikstöd".

Ifylld blankett skickas av skolan till praktikvärden som själv kompletterar start- och slutdatum och vilken typ av arbete som praktiken omfattar (maskinarbete eller skogsvård). Endast en blankett per elev.

Därefter godkänner skolan praktikperioden och återsänder blanketten till praktikvärden. Praktikvärden ställer sedan ut faktura (den godkända blankettens belopp + moms) till Gröna arbetsgivares servicebolag Arbio AB inom 30 dagar efter skolans påskrift. På fakturan ska det framgå att fakturan avser praktikstöd, perioden och elevens namn.

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar och fakturan ska vara Arbio AB tillhanda senast den 31 mars året efter att praktiken skett. Därefter förfaller möjligheten att få praktikstöd utbetalt.

Skicka faktura

Det går att skicka faktura och blankett via post, via e-post i PDF-format eller som E-Faktura. Observera att både faktura och blankett måste vara med i samma PDF-fil. Skicka endast en fakturafil per e-post.

ARBIO AB
556067-2924 FE54134
Box 4
737 21 Fagersta
Eller till e-post: 5560572924@kollektorinvoice.se