Sök praktikstöd

Foto: Mikael Nyander Sök praktikstöd som medlem i SLA

Du söker praktikstödet genom att börja med att fylla i blanketten "Godkännande av APL-period/YH-praktik.

Godkännande

För att stödet ska betalas ut efter genomförd praktikperiod krävs ett godkännande från skolan samt en faktura från värdföretaget. Skolan godkänner löpande praktikperioden för utbetalning av stöd.

Skolan redovisar och godkänner praktikperioden genom att fylla i blanketten "Godkännande av APL-period/YH-praktik". Skolan skickar sedan blanketten till värdföretaget som därefter fakturerar Gröna arbetsgivare.

Faktura till Gröna arbetsgivare

Stödberättigat företag ska fakturera stödbeloppet + moms. På fakturan ska noteras vad beloppet avser med texten "Praktikstöd år 201X". Även elevens namn ska anges på fakturan. Blanketten "Godkännande av APL" måste bifogas fakturan.

Fakturan skickas till:

ARBIO AB
Avd. Gröna arbetsgivare
Box 55525
102 04 Stockholm