Programrådets roll och uppgifter

Foto: Mikael Nyander Genomgång i kojan APL

Programrådets huvuduppgifter är att hitta lämpliga praktikplatser, attrahera elever till utbildningen, vidareutbilda skolans personal och medverka i utbildningen på skolan.

Programrådets roll

På landets samtliga naturbruksgymnasier ska det finnas programråd för respektive utbildning. Gröna arbetsgivare ser programrådet som en viktig kanal för samverkan lokalt mellan skola och näringsliv för att skolan ska ges så goda förutsättningar som möjligt att utbilda elever som är attraktiva för arbetsgivare inom de gröna näringarna.

Programrådets uppgifter
Programråd för skogsinriktningen