Rekrytera rätt

Guide, process och tips

Foto: Mikael Nyander Handslag praktikvärd och elev på APL

Att rekrytera kan vara svårt och tidsödande men en bra rekrytering kan vara en investering för företaget i år framöver. Att ta sig tid att tänka till innan rekrytering kan spara tid senare under processen. På PDF:en nedan har vi samlat information om hur rekryteringsprocessen kan gå till, vad arbetsgivaren ska tänka på och lite tips.