Goda exempel på marknadsföringsaktiviteter

För att stödja naturbruksgymnasiernas skogsutbildning och uppmuntra fler elever att läsa skog på gymnasiet sprider Gröna arbetsgivare skolornas goda exempel på marknadsföringsaktiviteter.

Filmer om yrken i skogen

Vi har även tagit fram två yrkesfilmer som skolor kan använda gratis. Här kan du se och ladda ner filmerna om skogsvårdare och arbetet som maskinförare.

Ta fram affischer och sätt upp på skolor

Ett sätt att marknadsföra skolan kan vara att sätta upp affischer på högstadieskolor. Ta gärna hjälp av externt företag för att ta fram affischer om skogsinriktningen. Många högstadieskolor är restriktiva mot reklam på anslagstavlorna. Prova därför att skicka till naturvetenskapslärare och be dem sätta upp affischerna i sina klassrum.

Inbjudan till praovecka

Genomförande av en praovecka kräver mycket tid och resurser från skolan. Det är då viktigt att inbjudan till prao-veckan skapar nyfikenhet och intresse, så att många elever kommer. Ta gärna hjälp av externa proffs med att ta fram en snygg inbjudan.

Press- och mediabearbetning

Passa på att skapa uppmärksamhet och publicitet om skolan i samband med aktiviteter på skolan som har ett allmänintresse. Att arbeta med press kan vara ett effektivt sätt att sprida en positiv bild av skolan. Ta gärna hjälp av någon utifrån om ni själva inte har möjlighet att skicka pressmeddelanden och inbjudningar till media.

Börja med att ta fram en email-lista till alla de tidningar, radio och tv som kan tänkas vilja uppmärksamma skolan och skicka inbjudan enligt denna lista när ni arrangerar evenemang. Listan kan ni även använda för att skicka pressmeddelanden, färdiga artiklar och/eller bilder. Journalister har inte alltid tid att komma till ett event. Förse dem gärna med ett textunderlag med bild.

Marknadsföring i sociala medier

Många elever använder sociala medier dagligen. Genom att få eleverna att skriva positivt om skolan och vad som händer på skolan, kan ni ge budskapet om era utbildningar stor spridning. Ett sätt kan vara att välja ut en eller några elever på skolan som ambassadörer och som skolans personal tecknar avtal med.

Annonsera i sociala medier

Sociala medier är en kanal där många unga är aktiva och kommunicerar idag. Genom att annonsera på till exempel Facebook får du större spridning på ditt budskap till en väldigt låg kostnad.

Nätverksträff med studie- och yrkesvägledare och/eller lärare

Bjud in studievägledare och/eller berörda lärare på högstadiet till en nätverksträff på skolan. Studie- och yrkesvägledare är en viktig målgrupp som kan ha inverkan på elevens val till gymnasiet. Det är därför viktigt att de är uppdaterade om utbildningarna på Naturbruksprogrammet och arbetsmarknaden.
Bjud på enkel mat och informera samtidigt om utbildningen, vidareutbildningar och framtidens arbetsmarknad. Med stöd av programrådet är det positivt om även representanter från företagen medverkar. Det är även positivt att bjuda in före detta elever från skolan som berättar om sin resa efter utbildningen.

Låna ut lokaler till högstadielärare

Har du redan försökt bjuda in studie- och yrkesvägledare men inte lyckats få dem att komma? Prova istället med naturkunskapslärare och/eller idrottslärare. Kan lärarna ha nytta av att använda era lokaler eller marker i sina naturskapslektioner eller på friluftsdagar? Eller finns det andra ämnen som högstadieeleverna läser som kan vara lämpliga att undervisa i på er skola?

Tjejdag

Skogsbruket behöver attrahera fler tjejer. Anordna en tjejdag där tjejer på skolan, kvinnliga lärare och kvinnliga representanter från näringslivet är med. Bjud gärna in en kvinnlig kändis som har koppling till skogen eller har erfarenhet från en annan mansdominerad bransch. Tänk fritt och nytt. Kanske attraheras tjejer av andra värden i skogen än vad deras jämnåriga killkompisar gör? Möjlighet finns även att anordna en temadag med fokus på mångfald i ett bredare perspektiv.

Prova på-dag

Bjud in elever för att komma och prova på en dag hur det är att gå på Naturbruksgymnasiets skogsinriktning. Låt eleverna prova de olika momenten i utbildningen och få en positiv känsla av hur det skulle vara att gå på er skola.
Med stöd av programrådet är det positivt om även representanter från företagen medverkar. Engagera även gärna gymnasieeleverna, som får berätta hur det är att gå skogsinriktningen. Kanske går det att kombinera dagen med högstadiets praovecka, friluftsdagar eller lektioner i naturämnen.

Bjud in en talare

Bjud in en talare som kan användas som ett dragplåster för att locka folk till ert event. Exempel på talare som tidigare har bjudits in på naturbruksskolorna är Tina Törner och Paolo Roberto.
Vem skulle kunna attrahera unga människor att komma till exempel på ert öppna hus? Ibland behövs en extraordinär aktivitet för att skapa nyfikenhet och intresse.

Ta med en simulator

Simulatorer är exempelvis uppskattade att ta med i en monter på en mässa för att visa vad ett arbete i skogen kan handla om. Eller om möjligt, ta med en simulator till en högstadieskola och låt eleverna testa där.

Gör en film

Rörlig bild kan visualisera miljöer, aktiviteter och känslor på ett sätt som text och bild inte kan. Film är även enkelt att använda i flera kanaler; mässor, presentationer, hemsida och sociala medier.

Björn Jonasson
Förhandlare

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in