Yrken i skogen

Foto: Mikael Nyander Handledare och elev på APL

Från skogsmaskinförare till skogsplanläggare. En utbildning på Naturbruksgymnasiet skogsinriktning leder till flera olika yrken i skogen. Här är några av dem.

Skogsmaskinförare

Som skogsmaskinförare ansvarar du för alla moment vid gallring och slutavverkning. Med en maskin som heter skördare sköter du fällning, kvistning, kapning och sortering. Transport av virket fram till väg sköter du med en maskin som kallas skotare.

Se filmen om skogsmaskinföraryrket, där Maria och Fredrik berättar om ett spännande och roligt framtidsjobb i Sveriges viktigaste exportindustri. Deras resa började med utbildning på Naturbruksgymnasiet.

Skogsvårdare

Som skogsvårdare arbetar du tillsammans med dina kollegor eller på egen hand med allt praktiskt arbete inom skogsvård, som röjning, plantering och bränning. Även småskalig skogsavverkning kan förekomma. Som skogsvårdare kan du köra skotare och har körkort för röj- och motorsåg.

Se filmen om skogsvårdare, där Jon och Joakim berättar om sina jobb där man får uppleva häftiga miljöer i naturen samt att vara ute och få röra på sig mycket.

Virkesmätare

En virkesmätare arbetar oftast vid ett sågverk eller ett massa- och pappersbruk. Arbetet innebär att du mäter mängden virke som ska användas i produktionen och bedömer kvaliteten så att virket värderas och sorteras rätt. Uppgifterna används när värdet av virket och transportersättningen ska bestämmas, så att de som levererar virket eller utför transporten ska få rätt pris. Man använder också informationen för planering och statistik i produktionen. Du kan börja arbeta som virkesmätare efter utbildningen i Naturbruksgymnasiet skog med kompletterande introduktionsutbildning hos en virkesmätningsförening.

Högskolestudier

Efter högskolestudier har du fler yrken att välja på som t e x inspector, virkesköpare och produktionsledare.