Yrken i skogsbranschen efter högskolestudier

Efter naturbruksgymnasiets skogsinriktning med kompletterande kurser blir du behörig att studera på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg eller på skogsskolan Gammelkroppa.

På Skogsmästarskolan studerar du till skogsmästare och på skogsskolan Gammelkroppa blir du utbildad skogstekniker. En utbildad skogsmästare eller skogstekniker kan välja mellan många olika yrken inom skogsbruket, och efterfrågan på personer med dessa yrken är stor.

Här är några exempel:

Inspektor/skogsrådgivare

Som inspektor/skogsrådgivare arbetar du för en skogsägarförening med rådgivning till skogsägare och inköp av virke. Din uppgift är att förse skogsägare med information och kunskap så att deras skogsbruk blir lönsamt och att det sköts på ett sätt som inte riskerar att skada miljön. Du är specialist på de lagar och regler som gäller för skogsägande och du arbetar med att kontrollera att lagarna följs. En annan viktig arbetsuppgift för en inspektor/skogsrådgivare är att med datorns hjälp göra skogsbruksplaner, det vill säga mäta och beräkna tillgången på virke för att skogsägaren ska kunna veta när, om, och hur ett område ska avverkas eller gallras.

Virkesköpare

Som virkesköpare arbetar du vid ett skogsbolag eller sågverk med inköp av virke och rådgivning till skogsägarna. Som virkesköpare tycker du om att träffa många olika människor och att göra affärer.

Produktionsledare

Produktionsledare arbetar på ett skogsbolag eller för en skogsägareförening med avverkning, planering och styrning av produktionen av virke. Yrket kan innebära problemlösning, samordning och ansvar för avverkningslag och gallringslag. Arbetstiden spenderas både ute i skogen och vid skrivbordet på kontoret.

Skogskonsulent/rådgivare

Som skogskonsulent/rådgivare arbetar du på Skogsstyrelsen med rådgivning och lagfrågor ut mot alla skogsägare, stora som små. I arbetet har du även kontakt med andra myndigheter, representanter för skogsnäringen och allmänheten. Du kan även bli delaktig i miljöfrågor och hjälpa till att säkerställa att våra miljölagar följs.

Planläggare

Planläggare arbetar på skogsföretag med planering och inventering i skogen, med att sköta om skogen och vägarna på rätt sätt samt med kontakter med myndigheter och markägare.