Film om skogsvårdaryrket

Träffa Jon och Joakim och hör dem berätta varför skogsvård är ett viktigt och spännande framtidsjobb i Sveriges största exportindustri.

Att uppleva häftiga miljöer i naturen, vara ute och att få röra på sig är några av fördelarna med jobbet, som finns i hela Sverige.

Arbetet som skogsvårdare innebär att du arbetar med skogsvård i kombination med hög produktion och tillvaratagande av värdefulla natur- och kulturvärden.

Du kan börja arbeta som skogsvårdare direkt efter Naturbruksgymnasiets skogsinriktning.