Film om skogsmaskinföraryrket

Att arbeta som skogsmaskinförare innebär mer än att köra skogsmaskin. Service och underhåll, naturvård och virkesrapportering ingår också. Se filmen och hör Maria och Fredrik berätta om sina jobb.

Beroende på säsong och behov kan du även arbeta med röjning, skogsvård och arbetsplanering. Ofta används datoriserade system och mobil teknik. Som skogsmaskinförare arbetar du dessutom med viktiga miljö- och hållbarhetsfrågor.

Du kan börja arbeta som maskinförare direkt efter Naturbruksgymnasiets skogsinriktning.