Naturbrukets yrkesnämnd, NYN

Foto: Fredrik Persson Att arbeta inom trädgårdsodling ger många spännande yrkesval.

Naturbrukets yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

Några viktiga delar av verksamheten är:

  • Grönt Kort är ett certifikat som används för att bekräfta sin yrkeskompetens och öka anställningsbarheten. Certifieringarna har arbetats fram av branschen för att säkerställa kompetens.
  • Gröna Jobb är Sveriges största portal för gröna jobb. Gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare inom jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark.
  • Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning styrker teoretisk och praktisk kompetens inom området. Kunskapsmålen i yrkesbeviset har satts upp av branschen för att höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning.

Aktörer i NYN

I NYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), LRF Trädgård, Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF), Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) och Svensk Djursjukvård. 

Läs mer om NYN:s verksamhet