Naturbrukets yrkesnämnd, NYN

Att arbeta inom trädgårdsodling ger många spännande yrkesval.
Foto: Fredrik Persson

Några viktiga delar av NYN:s verksamhet är:

  • Grönt Kort är ett certifikat som används för att bekräfta sin yrkeskompetens och öka anställningsbarheten. Certifieringarna har arbetats fram av branschen för att säkerställa kompetens.
  • Gröna Jobb är Sveriges största portal för gröna jobb. Gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare inom jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark.
  • Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning styrker teoretisk och praktisk kompetens inom området. Kunskapsmålen i yrkesbeviset har satts upp av branschen för att höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning.

Aktörer i NYN

I NYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF), Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF), Gröna näringens riksorganisation (GRO), Svensk Djursjukvård, Naturvetarna

Läs mer om NYN:s verksamhet