Kalender

Kollektivavtalsinformation

Digital

Kollektivavtalet Hushållningssällskap/Husdjursföreningar (tjänstemän)

Kollektivavtalsinformation sällskapsdjursverksamheter

Digital

Kollektivavtalet för sällskapsdjursverksamheter

Kollektivavtalsinformation

Digital

Kollektivavtalen Jordbruksrelaterade företag (tjänstemän) och Trädgårdsodling/Trädgårdsanläggning (tjänstemän)

Kollektivavtalsinformation djursjukvård

Digital

Kollektivavtalen för djursjukvård

Kollektivavtalsinformation

Digital

Kollektivavtalet Hushållningssällskap/Husdjursföreningar (tjänstemän)

Kollektivavtalsinformation

Digital

Kollektivavtalen Jordbruksrelaterade företag (tjänstemän) och Trädgårdsodling/Trädgårdsanläggning (tjänstemän)

Kollektivavtalsinformation djursjukvård

Digital

Kollektivavtalen för djursjukvård

Kurs i förhandlingsteknik

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Digital | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Digital via Teams

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt.

Fortsättningskurs i förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Utbildning: Attraktiv golfklubb genom god arbetsmiljö

Umeå (plats meddelas senare)

Gröna arbetsgivare och SGF anordnar regelbundet heldagsutbildningar i arbetsmiljöarbete på golfanläggningar. Målgruppen är klubbchefer och banchefer...

Digital | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Digital via Teams

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt.

Grundutbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Jönköping

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt.

Utbildning: Attraktiv golfklubb genom god arbetsmiljö

Uppsala (plats meddelas senare)

Gröna arbetsgivare och SGF anordnar regelbundet heldagsutbildningar i arbetsmiljöarbete på golfanläggningar. Målgruppen är klubbchefer och banchefer...

Grundutbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Stockholm

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt.