Kalender

Utbildning i schemaläggning för de som arbetar helger i Jordbruksavtalet (t.ex. djurskötare) samt lagstiftning

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Flottiljvägen 18 i Kalmar

Välkommen till lanseringen av initiativet Schysst stall!

Lokal Champagne, Fatburen, Södermalmsallén 36–38, Stockholm

Alla har rätt att känna sig trygga i stallet. Kom och lyssna på Ellen Landberg – expert, föreläsare och utbildare – som berättar hur vi tillsammans...

Chefs- och ledarskapsutbildning

Vällingby, Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1

En kurs för dig som är ny i ledarskaps- eller chefsrollen och som har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Vägen till säker arbetsmiljö - Sjöbo

Övedsklosters Godsförvaltning Harlösavägen, Sjöbo

Gröna arbetsgivare bjuder in till arbetsmiljödagar för Lantbruket under 2019. Fyra tillfällen under våren och sex tillfällen under hösten!

Vägen till säker arbetsmiljö - Flen

Ekenäs Nybygget, Flen

Gröna arbetsgivare bjuder in till arbetsmiljödagar för Lantbruket under 2019. Fyra tillfällen under våren och sex tillfällen under hösten!

Sundsvall | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Sundsvall, Elite Hotel Knaust, Storgatan 13

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt i Sundsvall.

Välkommen till Gröna arbetsgivares HR-nätverk

Clarion Hotel Arlanda Airport

Kurs i lönekartläggning

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och ger praktiska tips och råd om hur lönekartläggningen kan genomföras så...

Vägen till säker arbetsmiljö - Öjebyn

Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn

Gröna arbetsgivare bjuder in till arbetsmiljödagar för Lantbruket under 2019. Fyra tillfällen under våren och sex tillfällen under hösten!

Vägen till säker arbetsmiljö - Månstad

Torps gård, Månstad

Gröna arbetsgivare bjuder in till arbetsmiljödagar för Lantbruket under 2019. Fyra tillfällen under våren och sex tillfällen under hösten!

Kurs i förhandlingsteknik 1-2 april 2019 i Stockholm

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Gröna arbetsgivare anordnar i samarbete med Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen ku

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Gröna arbetsgivares förbundsstämma 2019

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Onsdag den 10 april äger Gröna arbetsgivares förbundsstämma rum i Näringslivets Hus i Stockholm.

Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Konflikthantering

Göteborg, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren...

Helsingborg | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Helsingborg, Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt i Helsingborg.

Deltagare diskuterar på kurs

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare...

Stockholm | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Stockholm, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt i Stockholm.

Kurs i lönekartläggning

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och ger praktiska tips och råd om hur lönekartläggningen kan genomföras så...

Kurs i förhandlingsteknik 7-8 oktober i Stockholm

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Gröna arbetsgivare anordnar i samarbete med Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen ku

Göteborg | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

Gröna arbetsgivare bjuder in till grundläggande utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt i Göteborg.