Avtalsinformation Sjöbo

Mötesprogram Jordbruksavtalet

Kl. 10:00–12:00 Avtal 17
Löner tre år framåt (utgåendelön och minimilön)
Ändringar i ramavtalet

Kl. 13:00–15:00 Schemaläggning jordbruk
Vi går igenom regelverket
Genomgång av Excelarket (från SLA:s hemsida)
Schemaläggning vid semester

Mötesprogram Trädgårdsodling/Trädgårdsanläggning/Djursjukvård

Kl. 10:00–12:00 Avtal 17
Nya lönekategorier
Ändringar i avtalet
Frågestund

Kl. 13:00–15:00 Säsongsvarierad arbetstid
Schemaläggningsprogram, genomgång

Jag anmäler mig till:

Välj datum och ort*
Jag är med på: