Chefs- och ledarskapsutbildning

Foto: Niklas Palmklint Deltagare på kursen Ny som ledare

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet. Utbildningen genomförs i tre steg under en tremånadersperiod.

Innehåll

Vi ställer oss frågorna; Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och svagheter? Kursen utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.

Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare (framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

Kursdatum

Utbildningen genomförs i tre steg under en tremånadersperiod; 13-14 mars, 17-18 april och 22-23 maj 2018.

Pris

26 500 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursmaterial, samtliga måltider och logi.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla namn och företagsnamn till Carina Gisler. Sista anmälningsdag är 30 dagar före kursstart men i mån av plats går det att anmäla sig närmare kursstart.