Konflikthantering

Foto: Niklas Palmklint Deltagare på HR nätverk ledarskap och gruppdynamik

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss. Allt från att kunden/medarbetaren eller att jag har haft en helt annan uppfattning om utförande av uppgiften.

Innehåll

  • Hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer.
  • Insikter om mig själv, utifrån den tjänst jag utför/använder.
  • Känna till mina viktigaste behov som styr mig som person.
  • Kommunicera rakt och klart med människor.
  • Känna till mina egna konflikthanteringsstilar för att kunna hantera kunder/medarbetare på bästa sätt.
  • Kunskap om hur konflikter kan uppstå med kunder, uppdragsgivare och medarbetare.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Föreläsare

Patrik Lovén, Goliat Konsult AB

I samarbete med Transportföretagen.

Anmäl dig till Carina Gisler.