Informationsträff: Hushållningssällskap och Husdjursföreningar

Välkomna till information om kollektivavtalet för arbetare och tjänstemän anställda på Hushållningssällskap och Husdjursföreningar

Program

09.30 - 10.00 Fika

10.00 - 11.00 Avtal 17
• Arbetare SLA-Kommunal
• Tjänstemän

11.00 - 12.00 Löner
• Arbetare, alternativa lönemodellen
• Tjänstemän, lönesättning, lönehöjning

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Arbetstider

14.00-15.00 Husdjursföreningen
• Husdjursteknikernas avtal
Hushållningssällskapen
• Frågor gällande Hushållningssällskapen

15.00 Fika och avslut

Anmälan till carina.gisler@arbio.se senast den 28 mars.

Ange eventuell matallergi eller behov av specialkost när du anmäler dig.

Vi bjuder på lunch och fika.

Varmt välkomna!