Kurs i lönekartläggning

Foto: Most Photos Kurs lönekartläggning flicka som håller i pengar

Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och ger praktiska tips och råd om hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt.

Diskrimineringslagen kräver att alla osakliga löneskillnader rättas till. Enligt lagen ska alla arbetsgivare vart tredje år genomföra en lönekartläggning. När lönekartläggningen är klar ska företag med minst 25 anställda upprätta en skriftlig handlingsplan där de åtgärder som företaget planerar att vidta redovisas.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått all kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning som uppfyller lagens krav.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och dig som ansvarar för eller ska medverka i arbetet med företagets lönekartläggning.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens innehåll

  • Vad ska kartläggas och vilka anställda ska omfattas?
  • Vad innebär lika arbete, likvärdigt arbete, kvinnodominerade grupper och indirekt diskriminering?Hur ska samverkan med facken ske?
  • Måste information om individuella löner ges?
  • Vad händer om parterna inte blir överens?

Omfattning

Kurs pågår 09.30-13.30 inkl. lunch.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla till carina.gisler@arbio.se.