Kurs i förhandlingsteknik

Foto: Most Photos Handslag i förhandling

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Kursen inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar.

Kursinnehåll

Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Deltagarna får dessutom lära sig både hur man bör förbereda och genomföra en förhandling och även träna på detta med praktiska övningar och exempel.

Målgrupp

De medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Kursledare

Johan Lagerbielke har mångårig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Johan är civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Kursavgift

7 500 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe båda kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Vi anordnar kursen i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen.

Anmäl dig här