Välkommen till Gröna arbetsgivares HR-nätverk

HR-nätverket är tänkt att stödja dig i din arbetsgivarroll samtidigt som det ger dig bra möjligheter att nätverka. Mötena är uppbyggda kring ett tema och ha gott om tid för frågestund och nätverkande.

Nätverket vänder sig till dig som har en HR-chefsfunktion eller har en ansvarig HR-handläggarfunktion eller är ägare av ett Gröna arbetsgivare medlemsföretag med ett särskilt intresse för HR-frågor.

HR-nätverket har möten två gånger om året med aktuella teman. Du kan också vara med att påverka vilka frågor du vill diskutera. Hör i så fall av dig till oss på Gröna arbetsgivare.

Tema: Schemaläggning och årsarbetstid

Gröna arbetsgivare vill på nästa HR-nätverk inspirera er medlemmar att jobba aktivt med schemaläggning och säsongsvarierad arbetstid. Stefan Jernberg, förhandlare på Trä- och Möbelföretagen/Grafiska Företagen, inleder dagen med att illustrera vilka vinster som finns med att planera arbetstid efter verksamhetens behov. Vi kommer under dagen också att gå igenom regelverket och visa på goda exempel. Patrik Skoog, klubbchef/VD på Sollentuna Golfklubb berättar därefter om sina erfarenheter med säsongsvarierad arbetstid. Dessutom kommer vi att visa hur Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram kan underlätta i ditt arbete med schemaläggning av dina anställda. Bengt Johansson, Gröna arbetsgivares chefsjurist, ger er också en sammanfattning av nyheter och lagändringar inom arbetsrätten.

Som vanligt kommer det finnas tid för att diskutera i mindre grupper och nätverka.

Välkommen med din anmälan till anmalan@grona.org Ange företagsnamn, namn, e-post samt eventuell specialkost.

Sista anmälningsdag 12 februari 2019.

Välkommen!