Göteborg | Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal (djursjukvård)

Utbildningen kommer att innehålla genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen för djursjukvård.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

  • Arbetsmiljökurs den 19 november 2019
  • Arbetsrättskurs den 20 november 2019
  • Kollektivavtal (djursjukvård) 21 november 2019

Sista anmälningsdag är en månad före kursdatum.

Alla kursdagar startar kl. 08:30 och slutar kl. 16:00.

Kursavgift: 2 750 kronor exkl. moms per kursdag inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Kursledare: Jurister/rådgivare från Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Kollektivavtal (djursjukvård)

Genomgång av djursjukvårdens kollektivavtal och dess regler/bundenhet. Diskussion och grupparbeten.

Observera att anmälan är bindande. Avbokning inom 14 dagar före kursstart medför att full kurskostnad debiteras.

För att kunna beställa kursmaterial, kurslokaler m.m., är vi tacksamma om ni anmäler er så snart som möjligt. Vid frågor kontakta Carina Gisler. 

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Jag anmäler mig till:*