Informationsmöte om utländsk arbetskraft i Stockholm

Att anlita arbetskraft från andra länder är förenligt med många regler. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Gröna arbetsgivare bjuder tillsammans med Kommunal och GS-facket in till informationsmöte i Stockholm och Malmö.

Medverkande och föredragshållare är Skatteverket, Migrationsverket, Finfa och Arbetsförmedlingen/Eures.

Stockholm den 2/12. Venus, Näringslivetshus, Storgatan 19. Kl 13.00-17.00

Anmälan senast den 28 november till anmalan@grona.org (ange stad och eventuella allergier).

Preliminärt program
13.00 Välkomna
13.10 Migrationsverket
13.55 Skatteverket – Anlita utländsk arbetskraft, Skatteverket informerar
14.35 Eftermiddagsfika
15.00 Finfa – Vilka pensioner och försäkringar gäller för utländsk arbetskraft i Sverige?
15.40 Bensträckare
15.50 Arbetsförmedlingen/Eures – Rekrytera från andra EU/EES-länder
16.30 Kommerskollegium/SOLVIT

För de som inte kan delta kommer det att finnas möjlighet att följa med i vår webbsändning.