Utbildning i schemaläggning

för företag med avtal skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och jordbruk.

Välkommen till en dag där schemaläggning och planering av arbetstid står i fokus. du kommer bland annat att få inblick i de regelverk som styr inom vilka ramar som arbetstid kan förläggas.

Under dagen kommer vi också att ge en introduktion till Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram som alla våra medlemmar kan använda kostnadsfritt.

09:30 Fika

10:00 Regler kring arbetstid och schemaläggning - lagar och kollektivavtal

11:00 När och varför ska jag förhandla med facket?

11:30 Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram, - praktisk handledning och visning av programmet

12:00 Lunch

13:00 Delas in i grupper.
1. Årsarbetstid / Säsongsvarierad arbetstid
(gäller för avtal Skog, Trädgårdsodling, Trädgårdsanläggning och Golf)
2. Jordbruksavtalet arbetstid gällande för de som arbetar på helger

14:30 Kaffe

15:00 Avslutning

Kursledare: Ann-Soffie Perrin 070-347 87 60 och Lena Andersson 070-690 41 49

Anmäl till: anmalan@grona.org Ange eventuell specialkost vid anmälan.

Det går bra att följa de första två timmarna online här

Varmt välkommen!