Vägen till säker arbetsmiljö - Skara

Vår målsättning är att lantbruket ska ha attraktiva och säkra arbetsplatser där medarbetarna trivs och stärker företagets lönsamhet. Under denna praktiskt inriktade utbildning i två steg benar vi ut vad lagen säger och hur man får till det i praktiken.

Program för arbetsmiljödagarna:

Steg 1
Heldag med genomgång av lagstiftning, det systematiska arbetsmiljöarbetet och den attraktiva arbetsplatsen i praktiken
Steg 2
Skyddsrond på er gård, ca 2 timmar

Kursledare

Sandra Nordström-Ohlzon
Arbetsmiljöutvecklare åt Gröna arbetsgivare
Arbetsmiljöingenjör och ergonom

Stefan Wistrand
Arbetsmiljöutvecklare åt Gröna arbetsgivare
Expert inom säker djurhantering

Kostnad

Medlem: 1450 kr (exkl. moms)
Icke medlem: 2450 kr (exkl. moms)
Priset gäller för upp till 3 deltagare per företag.
Lunch, kaffe och material ingår.

Anmälan:

Anmäla dig till sakert@grona.org senast den 1 mars.
OBS antal platser är begränsat så först till kvarn gäller. Vid frågor kontakta Anders Danielsson på telefon 070-622 20 87.

Varmt välkomna!