Gilla Jobbet - Karlstad, inställd

Med anledning av det rådande läget har arrangörerna valt att ställa in arrangemanget.

Program & Anmälan till Karlstad

Eventet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom såväl den privata sektorn som kommun- och regionssektorn.

Om Gilla Jobbet
Arbetsmarknadens parter startade Gilla Jobbet 2011 eftersom de saknade en gemensam arena där de kunde ge arbetsmiljöfrågan ett lyft. Det är inget nytt för parterna att satsa på arbetsmiljö, det har de sedan länge gjort genom AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv. Unikt för Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i satsningen – för att sätta fokus på arbetsmiljön och öka allas intresse för att tillsammans åstadkomma förbättringar. En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att forskningsresultat kommer till praktisk användning på arbetsplatserna, och att ge stöd och verktyg till chefer och skyddsombud.