Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningen kommer att innehålla genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar och viktiga arbetsrättsliga lagregler.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1 eller 2 dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

  • Arbetsmiljökurs den 29 september 2020
  • Arbetsrättskurs den 30 september 2020

Kursledare: Jurister/rådgivare från Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Anmäl dig här!

Länk skickas ut några dagar innan kursstart!

Vi kommer att ha en längre lunchpaus och bensträckare mellan passen.

Observera att anmälan är bindande. Avbokning inom 14 dagar före kursstart medför att full kurskostnad debiteras.