Jönköping | Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningen kommer att innehålla genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar och viktiga arbetsrättsliga lagregler.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1 eller 2 dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

  • Arbetsmiljökurs den 24 november 2020
  • Arbetsrättskurs den 25 november 2020

Sista anmälningsdag är en månad före kursdatum.

Alla kursdagar startar kl. 08:30 och slutar kl. 16:00.

Kursavgift: 2 750 kronor exkl. moms per kursdag inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Kursledare: Jurister/rådgivare från Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Anmäl dig här!

Observera att anmälan är bindande. Avbokning inom 14 dagar före kursstart medför att full kurskostnad debiteras.

För att kunna beställa kursmaterial, kurslokaler m.m., är vi tacksamma om ni anmäler er så snart som möjligt. Vid frågor kontakta Carina Gisler. 

Varmt välkomna!