Fortsättningskurs i förhandlingsteknik

Gröna arbetsgivare anordnar i samarbete med Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen fortsättningskurs i förhandlingsteknik.

Målgrupp

De medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning hamnar i svåra förhandlingssituationer och som har gått grundkursen i förhandlingsteknik.

Kursledare

Johan Lagerbielke har lång erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Johan är fil. kand. psykologi och civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Kursinnehåll

Under fortsättningskursen arbetar vi med svåra förhandlingssituationer som uppkommer i de flesta företag som besvärliga motparter, motparter du möter vid upprepade tillfällen, individuella löneförhandlingar, neddragningar och att förhandla igenom organisationsförändringar. Kursinnehållet bygger på modern forskning och best-practice i dessa situationer.

Kursavgift

8 000 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 14 oktober 2020.

Anmäl dig här!