Kollektivavtalsinformation skogsbruk

Kollektivavtalen för såväl arbetare som tjänstemän är nu klara.

De nya avtalen som gäller fr.o.m. 1 november 2020 innehåller nyheter som ni bör ta del av. Informationen kommer primärt att beröra arbetaravtalet där förändringarna är störst. För tjänstemannaavtalet ges en kortfattad information.

Anmäl dig här!

Välkommen!