Kollektivavtalsinformation

Kollektivavtalet Hushållningssällskap/Husdjursföreningar (tjänstemän) är nu klara.

De nya avtalet som gäller fr.o.m. 1 januari 2021 innehåller en del nyheter som ni bör ta del av.

Anmäl dig här!

Välkommen!