Utbildning i schemaläggning för företag med avtal Lantbruk, djurpark och vattenbruk

Gäller arbetstagare som arbetar veckans alla dagar (t.ex. djurskötare)

Välkommen till ett digitalt utbildningstillfälle där schemaläggning och planering av arbetstid står i fokus. Du kommer bland annat att få inblick i de regelverk som styr inom vilka ramar som arbetstid kan förläggas. Vi kommer också att ge en introduktion till Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram (och vårt Excel-ark) som alla våra medlemmar kan använda kostnadsfritt.

10:30, Regler kring arbetstid och schemaläggning - lagar och kollektivavtal

11:30, Bensträckare/paus

11:40, När och varför ska jag förhandla med facket?

11:50, Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram - praktisk handledning och visning av programmet

12:15, Lunchpaus

12:30, Normal arbetstidsförläggning. Hur jag som arbetsgivare praktiskt förlägger arbetstiden v 1-52

13:30, Avslutning

Kursledare: Ann-Soffie Perrin 070-347 87 60 och Lena Andersson 070-690 41 49

Anmäl dig här!

Varmt välkommen!