Inför skogsvårdssäsongen 2021

Välkommen till digital informationsträff om vad som gäller inför kommande skogsvårdssäsong med fokus på vad du bör känna till utifrån främst kollektivavtalet inom skogen (Skogsavtalet).

På agendan för mötet:
• Att anställa medarbetare, vad bör jag tänka på? (anställningsformer m.m.)
• Vad är avtalsenlig lön? (löner och lönetillägg m.m.)
• Vad gäller kring arbetstider?
• Håll koll i övrigt! Vad gäller kring tidsredovisning och lönespecifikationer samt vid anlitande av entreprenörer m.m.?
• Bra arbetsmiljö – en framgångsfaktor!

Informationen hålls digitalt via Teams. Länk mejlas ut dagen innan informationstillfället.

Deltagande på informationsmötet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här!

Varmt välkommen!

Gröna arbetsgivare
Ann-Soffie Perrin, 036-30 32 20 ann-soffie.perrin@grona.org
Björn Jonasson, 090-71 82 87 bjorn.jonasson@grona.org