Utbildning i schemaläggning för företag med avtal skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf


Välkommen till digitala utbildningstillfällen där schemaläggning och planering av arbetstid står i fokus. Du kommer bland annat att få inblick i de regelverk som styr inom vilka ramar som arbetstid kan förläggas. Vi kommer också att ge en introduktion till Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram som alla våra medlemmar kan använda kostnadsfritt.

10:30, Regler kring arbetstid och schemaläggning - lagar och kollektivavtal

11:30, Bensträckare/paus

11:40, När och varför ska jag förhandla med facket?

11:50, Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram - praktisk handledning och visning av programmet

12:15, Lunchpaus

12:30, Årsarbetstid / Säsongsvarierad arbetstid

13:30, Avslutning

Kursledare: Ann-Soffie Perrin 070-347 87 60 och Lena Andersson 070-690 41 49

Anmäl dig här!

Varmt välkommen!