Trädgårdsanläggningssektionens årsstämma

På grund av den fortsatta Coronapandemin kommer förbundsstämman samt sektionsstämmorna för Gröna arbetsgivare år 2021 hållas digitalt.

Kallelse och handlingar till sektionsstämman kommer att skickas till fullmäktige från trädgårdsanläggningssektionen.