HR-nätverk

Nu är det dags för en ny HR-träff. Denna gång blir det digitalt, samarbete mellan Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä- och Möbelföretagen.

Vi kommer ha två huvudpunkter varav den ena är rehabilitering och den andra droger. Vad ska arbetsgivaren göra när det gäller rehab? Vilka skyldigheter finns och hur kan man tackla problemen. Här kommer Advokat Annika Elmér med grund i juridiken men utifrån ett praktiskt förhållningssätt berätta vad ni som arbetsgivare kan göra när det gäller rehabilitering. Därefter kommer vår chefsjurist Tina Nordenbrink berätta om droger i arbetslivet och vad som gäller i detta svåra ämne. Vad ska man tänka på gällande policys och om någon anställd är drogpåverkad på jobbet o.s.v.

Hoppas att du som arbetar med HR-frågor, som HR-chef eller motsvarande vill vara med oss på denna förmiddagsträff. Även andra som jobbar nära dessa frågor är välkomna.

Program 15 juni 2021
09:00, Inledning
09:10-10:25, Rehabilitering, Advokat Annika Elmér
10:25-10:30, Bensträckare
10:30-11:00 Droger, Chefsjurist Tina Nordenbrink

Anmäl dig här!

Välkommen!