Kurs i förhandlingsteknik

Gröna arbetsgivare anordnar i samarbete med Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen kurs i förhandlingsteknik.

Målgrupp
De medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Kursledning
Johan Lagerbielke har mångårig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Johan är civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Kursinnehåll
Kursen som syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och -teknik inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Deltagarna får dessutom lära sig både hur man bör förbereda och genomföra en förhandling och även träna på detta med praktiska övningar och exempel.

Dag 1 kl. 10:00-17:00, dag 2 kl. 09:00-16:00.

Kursavgift
8 000 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Anmäl dig här!

Observera att anmälan är bindande. Avbokning inom 14 dagar före kursstart medför att full kurskostnad debiteras.

Välkommen!