Arbetsmiljö för jord, skog och trädgård

Företag med anställda ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Vi går igenom grunderna och hur man kan minska risken för olyckor och ohälsa. Du lär dig vad man som företagare måste kunna om arbetsmiljö och om fysiska, psykosociala och kemiska arbetsmiljörisker liksom hur man får en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Samma kurs ges vid två tillfällen.

Kursen ingår i projektet "Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk" som är finansierat av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden.

  • Sista anmälningsdag: 2022-02-14
  • Deltagaravgift: Kostnadsfri.
  • Arrangör: Säker Arbetsmiljö Sverige
  • Kontakt: Anders Danielson, anders.danielson@lrf.se, 070-622 20 87

Anmälan

Maila eller ring in din anmälan till info@sakerarbetsmiljo.se eller 070-622 20 87.

Notera i anmälan: Namn, adress, produktionsinriktning och om du har anställda samt vilken av dagarna 21 eller 22 februari som passar dig bäst.

OBS Begränsat antal platser.