Utbildning: Attraktiv golfklubb genom god arbetsmiljö

Gröna arbetsgivare och SGF anordnar regelbundet heldagsutbildningar i arbetsmiljöarbete på golfanläggningar. Målgruppen är klubbchefer och banchefer (eller motsvariga), styrelseledamöter och skyddsombud.

Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, arbetsmiljöansvar, samverkan och regler för skydddsombud, Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder, riskanalys och krishantering i praktiken, den psykosociala miljön och IA-system för att hantera incidenter och olycksfall.

Kostnad

1 450 kr för klubb som är medlem i Gröna arbetsgivare (1 950 för övriga), inklusive utbildningsmaterial, fika och lunch för tre personer. Max tre deltagare per klubb.

Anmälan

Skicka anmälan per e-post till lena.lindstrom@golf.se. Ange tillfälle, namn, golfklubb, roll och eventuella allergier.