Grundutbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningen kommer att innehålla genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar och viktiga arbetsrättsliga lagregler.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1 eller 2 dagars utbildning. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna.

Arbetsmiljö 27 september 2022

Arbetsrätt 28 september 2022

Alla kursdagar startar kl. 08:30 och slutar kl.16:00.

Kursledare: Jurister/rådgivare från Gröna arbetsgivare, Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar

  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Anmäl dig här!