Medlemsorganisationer

I Lantbrukets Arbetsmiljökommitté ingår följande organisationer.

 • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
 • Research Institutes of Sweden, RISE 
 • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet 
 • Maskinleverantörerna, ML
 • Gröna arbetsgivare
 • DeLaval International AB
 • Växa Sverige
 • Naturbruksskolornas Förening, NF
 • Hushållningssällskapet HIR Skåne
 • Arbetsmiljöverket