”Pandemin har fått människor att vilja byta jobb”

Foto: Jobba Grönt

Att få fler att välja gröna jobb, det är utmaningen som Pernilla Åkerström Frid har tagit sig an. Coronakrisen har inte dämpat sektorn, snarare tvärt om. De gröna näringarna väcker ett större intresse än någonsin, bland både ungdomar och yrkesbytare.

I pandemins spår har fler fått upp ögonen för gröna näringar. Det märker Pernilla Åkerström Frid, som leder projektet Jobba Grönt.

– Förändringen är tydlig. Jag ser ett växande intresse, inte minst genom alla mejl som jag får. Pandemin har fått människor att vilja byta jobb på ett annat sätt än tidigare. En del har blivit permitterade, men många har också reflekterat kring sin arbetssituation och ställt sig frågan om de verkligen arbetar med vad de vill. För de gröna näringarna är det intressant, eftersom de kan tillföra ny kompetens med erfarenhet från andra sektorer, säger hon.

Stärka gröna näringarnas attraktionskraft

Jobba Grönt är ett projekt som drivs av LRF tillsammans med Gröna arbetsgivare sedan 2015. Målet är tydligt: att få fler att välja gröna näringar, antingen redan som gymnasieelever eller genom att byta yrke senare i livet.

Just yrkesbytare möter Pernilla Åkerström Frid exempel på och det är något som hon vill fortsätta lyfta fram i olika kanaler för att locka fler till gröna jobb. Projektgruppen var tidigt ute med att använda sociala medier och influencers för att nå ut.

– Det här är ett renodlat kommunikationsuppdrag som vi driver för att stärka de gröna näringarnas attraktionskraft. Som vi ser det, förenar det lösningar till ett mer hållbart Sverige och goda möjligheter till arbete, såväl kvalificerade som lite enklare. Dessutom omfattar näringarna sådant som alla behöver, såsom mat, energi, textilier och byggmaterial, säger hon.

Fler gröna entreprenörer behövs

Coronakrisen har satt fokus på hur samhällsviktiga de gröna näringarna är och betydelsen av en inhemsk livsmedelsförsörjning. Medan andra sektorer har permitterat personal och dragit ner, har gröna företag snarare haft svårt att få tag på kompetens. Lantbruket står dessutom inför en generationsväxling, till följd av att nära hälften av alla lantbruksföretagare är över 60 år.

Rapporten "Framtiden är grön" sammanfattar näringarnas potential och beskriver vad verksamheterna handlar om. Enligt Pernilla Åkerström Frid behöver informationen nå ut brett, eftersom det är många som inte vet vad gröna jobb innebär.

– Jag skulle till exempel gärna se att fler innovatörer och entreprenörer söker sig till de gröna näringarna för att utveckla sektorn ytterligare. På min önskelista finns också att väcka intresset på tekniska högskolor, säger hon och fortsätter:
– Det finns en enorm innovationskraft, till exempel i skogsnäringen. Råvaror och restprodukter från skogen kan användas för att tillverka i stort sett vad som helst, alltifrån kläder och batterier till plastliknande material. Dessutom är skogen klimatsmart.

Samtidigt finns det en önskan om karriärbyte hos många. Det visade inte minst studien "Mitt i livet", som Sveriges Kommuner och Regioner presenterade i december 2019. Där framkom att 6 av tio vill studera på distans för att vidareutbilda sig till ett nytt yrke. Hela 80 procent av dem som är mellan 36 och 65 år funderar på att byta yrke.

Ungdomar intresserade av gröna jobb

Bland vuxenutbildningar märks nu till exempel ett stigande intresse för trädgårdssektorn. Även bland ungdomar växer intresset för gröna jobb. En viktig målgrupp för Jobba Grönt är därför skolornas studie- och yrkesvägledare, som förses med verktyg såsom jobbkartor och färdiga presentationer. År 2018 syntes ett trendbrott i andelen av gymnasieleverna som väljer naturbruksprogrammet. Trenden har varit stigande sedan 2015 och vid årets intagning utgjorde de lite drygt tre procent av alla elever. Framför allt ökar intresset för inriktningarna lantbruk, trädgård och skog.

– Vi märker att det finns en oro för framtiden hos många ungdomar. Det yttrar sig bland annat i att de inte vill bidra till att skada planeten och de vill göra skillnad. De ser arbetsmarknaden på ett annat sätt än tidigare generationer. I gröna näringar finns det jobb som kan motsvara de här önskemålen, säger Pernilla Åkerström Frid.

 Text: Cecilia Stenshamn