Dataskyddsförordningen

Tips och hjälp kring den nya dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Förordningen ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

De nya reglerna innebär förändringar för ditt företag och det kan vara bra att lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras.. Det handlar om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen.

Verktyg och material från Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har tagit fram skriften "Företagen och dataskyddsförordningen. Nya regler för hantering av personuppgifter". Skriften ger en bra överblick av den nya dataskyddsförordningen, vad den innehåller och vilka konsekvenser den får för företag. Rapporten finns som pdf och kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv (Nyuppdaterad version från december 2017).

Du kan också få svar på många frågor i skriften Frågor och svar angående Dataskyddsförordningen och arbetsrätt som Svenskt Näringsliv gett ut.  

Den mest uppenbara informationskällan vad gäller GDPR är annars Datainspektionen som också är tillsynsmyndighet inom dataskyddsfrågor. På deras sajt finns ett gediget material kring GDPR och dess effekter, inklusive svar på vanliga frågor.

Experhjälp vid ytterligare frågor

Gröna arbetsgivare har även avtal med Wainikkas Innovationsbyrå AB dit medlemsföretag kan ringa ett telefonsamtal (max 30 min) utan kostnad med frågeställningar kring GDPR. Är det en större fråga som tar mer tid i anspråk debiteras 2000kr/timme, minus en rabatt om 20 % till medlemsföretag i Gröna arbetsgivare.

Kontaktuppgifter

Anders Wainikka, anders@wainikka.se, 08-668 98 49, 0767-607 537