Kollektivavtalade försäkringar

Foto: Most Photos Pensionär i solstol

Försäkringarna kompletterar de allmänna försäkringarna och pensionen. Som arbetsgivare med kollektivavtal ansvarar du för att teckna och betala de kollektivavtalade försäkringarna.

Försäkringarna ger ett extra skydd och är en viktig och värdefull förmån för dina anställda. På avtalat.se finns mer information om de kollektivavtalade försäkringarna.

Gäller alla anställda

De kollektivavtalade försäkringarna gäller både arbetare och tjänstemän och ska tecknas för samtliga anställda. För arbetare heter planen avtalspension SAF/LO och tecknas via FORA och för tjänstemän heter planerna ITP 1 och ITP 2 och tecknas via Collectum. ITP 1 tillämpas på de anställda som är födda 1979 eller senare och ITP 2 på de som är födda 1978 eller tidigare. Det finns dock möjlighet för nya medlemmar i Gröna arbetsgivare att ansöka om ITP 1 för alla sina anställda.

Egen företagare och VD omfattas inte av försäkringarna, förutom den försäkring som gäller vid arbetsskada med AFA som försäkringsgivare. För ägare och VD kan företaget frivilligt teckna delar av försäkringarna genom Fora och Collectum.

För arbetare gäller följande försäkringar

 • Ålderspension
 • Sjukdom
 • Arbetsskada
 • Arbetsbrist
 • Dödsfall
 • Föräldraledighet

För tjänstemän gäller följande försäkringar

 • Ålderspension
 • Sjukdom
 • Arbetsskada
 • Arbetsbrist
 • Dödsfall

Boken "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal"

I boken "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal" kan du som arbetsgivare läsa i detalj om de kollektivavtalade försäkringarna. För dig som vill skaffa dig en snabbare överblick finns även en kortare introduktion på avtalat.se.