Detta får du som medlem

Foto: Fredrik Persson Massa krukväxter i rader

Medlemskapet i Gröna arbetsgivare ger många fördelar. Här listar vi de viktigaste.

 1. Kollektivavtal för ökad konkurrenskraft
 2. Rådgivning i arbetsgivarfrågor
 3. Blanketter och verktyg som förenklar
 4. Förhandlingshjälp med facket
 5. Gratis arbetsmiljökonsultation
 6. Handledning kring utländsk arbetskraft
 7. Billigare omställningsförsäkring för anställda
 8. Kurser och informationsträffar
 9. Ständigt uppdaterad
 10. Möjlighet att påverka
 11. Nära och lokal medlemsservice
 12. Tillgång till nätverk

Kollektivavtal för ökad konkurrenskraft

Det är Gröna arbetsgivare som förhandlar fram de branschanpassade kollektivavtalen. Avtalen anger vad som gäller vid anställning, till exempel lönenivåer, arbetstider och semesterberäkning. Eftersom kollektivavtal krävs vid upphandlingar kan medlemskapet även öka företagets konkurrenskraft.

Rådgivning i arbetsgivarfrågor

Vi hjälper dig att tolka lagar och kollektivavtal. Du får även personlig rådgivning i arbetsgivarfrågor och vi ställer gärna upp som bollplank och hjälper dig i dina kontakter med facket. Den snabbaste servicen får du via vår arbetsgivarjour och våra regionkontor.

Blanketter och verktyg som förenklar

På vår webbplats kan du logga in och snabbt och enkelt hitta de blanketter du behöver, från anställningsavtal och tjänstebostadsavtal till tillbudsrapporter. Du får även tillgång till vårt digitala schemaläggningsprogram

Förhandlingshjälp med facket

Du får hjälp i både lokala och centrala förhandlingar. Om ditt företag råkar i en rättstvist hjälper vi dig hela vägen till domstol, om det blir aktuellt.

Gratis arbetsmiljökonsultation

Vi hjälper dig att tolka lagstiftningen, håller dig uppdaterad samt ger dig personlig rådgivning i arbetsmiljöfrågor. Som ny medlem får du även två timmars gratis konsultation av våra arbetsmiljöutvecklare ute på ditt företag.

Handledning kring utländsk arbetskraft

Många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag har behov av att anlita utländsk arbetskraft. För att hjälpa medlemsföretagen har vi tagit fram en handledning som guidar dig rätt. Gröna arbetsgivare arbetar även aktivt för att Migrationsverket ska korta sina handläggningstider.

Billigare omställningsförsäkring för anställda

Om du redan har hängavtal med facket halveras kostnaden för omställningsförsäkringen hos Fora (för arbetare) och/eller TRR (för tjänstemän) när du blir medlem i Gröna arbetsgivare. Som medlem får du även hjälp av Avtalat , som erbjuder information och vägledning om hur det fungerar med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. 

Kurser och informationsträffar

Gröna arbetsgivare arrangerar rikstäckande kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Du blir även inbjuden till informationsträffar och HR-nätverk om aktuella frågor som till exempel lönebildning, uppsägning och utländsk arbetskraft.

Ständigt uppdaterad

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad i alla typer av arbetsgivarfrågor. Vår medlemstidning kommer ut fyra gånger om året och ett digitalt nyhetsbrev med aktuell information skickas varannan vecka.

Möjlighet att påverka

Gröna arbetsgivare är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Beslut fattas på stämmor och styrelsemöten, både regionalt och centralt. Det betyder att varje medlem har möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

Nära och lokal medlemsservice

Gröna arbetsgivare har flera regionkontor. Den regionala närvaron bidrar till en nära och tät kontakt med medlemmarna. Utöver huvudkontoret i Stockholm har vi kontor i Malmö, Jönköping, Örebro och Umeå.

Tillgång till nätverk

Medlemskapet medför stora kontaktmöjligheter och många tillfällen till erfarenhetsutbyten.