Aktörer inom arbetsmiljö

Det finns många aktörer inom arbetsmiljöområdet. Här nämner vi de viktigaste samt vilken uppgift de har.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter och utför inspektioner inom arbetsmiljöområdet. På deras hemsida finns alla regler samlade, temasidor och ett startpaket för systematiskt arbetsmiljöarbete innehållande guide, mallar och exempel.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans. De har i uppgift att informera, utbilda och ta fram material och metoder inom arbetsmiljöområdet.

AFA försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och försäkrar de anställda genom sina kollektivavtal. Försäkringarna ska ge ekonomiskt stöd blanda annat vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt arbetsbrist. AFA försäkring stödjer även forskning och skadeförebyggande verksamhet. AFA tillhandahåller (kostnadsfritt) även ett webbaserat system för hantering av arbetsskador, tillbud och avvikelser inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet, det så kallade IA-systemet, på uppdrag av parterna.

Försäkringskassan är den myndighet som har hand om beslut och ersättning utifrån socialförsäkringen, exempelvis när det gäller arbetsskador och rehabilitering.

www.anmalarbetsskada.se är en webbplats och ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan där man enkelt anmäler arbetsolyckor, allvarliga tillbud, dödsfall i arbetet och arbetssjukdomar till aktuella myndigheter. Denna sida finns även integrerad i ovan nämnda IA-systemet.

Alna ägs av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA, LO, TCO och Saco. Verksamheten bygger på arbetsgivarens och arbetstagarnas gemensamma intresse av en beroendefri arbetsplats. Alna är arbetslivets resurs i alkohol-, läkemedel, spel och drogfrågor och kan hjälpa till med råd, stöd och utbildning.