Som medlem i Gröna arbetsgivare har du en unik möjlighet att få praktisk hjälp med din arbetsmiljö på företaget.


Låt 2020 bli det säkraste året på länge! Genom att vara riskmedveten och planera arbetet kommer ni långt och genom ert medlemskap hos Gröna arbetsgivare har ni möjlighet till råd och stöd.

Arbetsmiljöutvecklarna, som arbetar på uppdrag av oss, har en gedigen kunskap och erfarenhet av säkerhets- och hälsofrågor inom just de gröna näringarna.

Under de senaste åren har ca 600 medlemsföretag antagit erbjudandet om ett företagsbesök av våra arbetsmiljöutvecklare, därutöver är det många företag som använder dem som en del i sitt löpande arbetsmiljöarbete.

Vi har i dagsläget åtta arbetsmiljöutvecklare runt om i landet som servar våra företag, för att se vem som finns närmast dig se karta här nedan.

Våra arbetsmiljöutvecklare är utbildade arbetsmiljöingenjörer eller har en bakgrund från Arbetsmiljöverket. Att ha denna tillgång på kunskap är helt unik för en arbetsgivarorganisation, vilket vi är stolta över och som vid flertalet tillfällen lyfts fram i publikationer och media. Anledningen till att vi tillhandahåller denna möjlighet är att det idag är mycket svårt att via företagshälsovård eller liknade få kontakt med en arbetsmiljöingenjör med kunskap om de gröna näringarna, medan arbetsmiljölagen ställer krav på att man som arbetsgivare vid behov ska anlita extern resurs för sitt arbetsmiljöarbete.

Flera av våra branscher anses som de farligaste och mest riskfyllda arbetsplatserna och vi får ofta frågor från myndigheten, media och andra parter kring hur vi hanterar detta förebyggande, vilket vi då kan redovisa för, bland annat genom våra arbetsmiljöutvecklare. Tyvärr visar statistiken fortfarande att våra branscher är riskfyllda. Detta gör att vi återigen vill uppmuntra till att nyttja våra arbetsmiljöutvecklare!

Som en extra satsning för lantbruk och trädgårdsodling genomförde vi under 2019 utbildningskonceptet Vägen till säker arbetsmiljö. Den genomfördes på nio orter och hela 120 personer från 56 företag deltog. Vi har därmed valt att fortsätta med samma erbjudnade under 2020, se nedan.

Glöm inte att ni även har tillgång till vår Arbetsmiljöhandbok, se nedan.

Exempel på uppdrag för arbetsmiljöutvecklarna

  • Skyddsrond – expertresurs och externa ögon
  • Riskbedömning – kemikalier, maskiner, belastningsergonomi, damm, kvarts, vibrationer, för gravida
  • Utredningar – olyckor, maskinsäkerhet, kemikaliehantering, kränkande särbehandling, arbetsanpassning vid skada/funktionsnedsättning
  • Utbildning – systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning och riskhantering, "Den attraktiva arbetsplatsen", säker djurhantering
  • Genomgång och bedömning av företagets rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete
  • Genomgång av arbetsmiljöarbetet inför inspektion av Arbetsmiljöverket
  • Val av personlig skyddsutrustning
  • Mätningar – exponering av kvarts, damm, buller, vibrationer

För medlem

Som medlem i Gröna arbetsgivare ingår ett, första, kostnadsfritt besök omfattande två timmar på företaget inklusive resan för någon av våra arbetsmiljöutvecklare.

Därefter kan arbetsmiljöutvecklarna anlitas till ett fördelaktigt pris.

Gröna arbetsgivare har även ett avtal med arbetsmiljöföreningen Säker arbetsmiljö Sverige (där samtliga av våra arbetsmiljöutvecklare också ingår). Via dem har du som medlem tillgång till en kostnadsfri telefonjour varje vardag mellan kl 8:00 – 10:00. Telefonnumret är 0709 85 60 00.

Läs mer