Covid-19 och graviditetspenning

Här beskrivs vad som gäller för graviditetspenning i samband med covid-19.

Socialstyrelsen har bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten, från vecka 20, har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid-19. Gravida ska därmed inte ha arbetsuppgifter som innebär exponering för smitta, exempelvis behandla eller omvårda smittade patienter. Om det inte finns möjlighet till omplacering eller anpassning av arbetet, exempelvis genom ändrade arbetsuppgifter eller skyddsåtgärder, kan den gravida ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. En bedömning behöver göras utifrån varje enskilt fall och omständigheter.
Många studier visar att förvärvsarbete under en graviditet är positivt för hälsan. Därför är det samtidigt viktigt att den som är gravid kan vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt under en graviditet.

Förebyggande försiktighetsåtgärder för att den som är gravid ska kunna fortsätta arbeta kan handla om att:

  • göra förändringar i arbetsmiljön, det kan till exempel handla om att utesluta vissa arbetsmoment för den som är gravid.
  • ge andra arbetsuppgifter, om det inte är möjligt att göra förändringar i arbetsmiljön så ska arbetsgivaren se över möjligheten att erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter.


Försäkringskassan och graviditetspenning

Arbetsmiljöverket, Covid-19 och gravida på arbetsplatsen

Krisinformation om riskgrupper och gravida

Socialstyrelsens bedömning avseende gravida